Sponsoring

Voor clubs is sponsoring vaak een lastige en tijdrovende klus, maar wel een belangrijke inkomstenbron en dus ook een belangrijk onderwerp op de bestuursagenda.

 

Een paar punten zijn van belang:

1) Visie van uw vereniging;

2) Wat heeft u als vereniging te bieden;

3) Wie kan/wil er ondersteunen bij het werven van sponsoren (sponsorcommissie);

4) Sponsorpakketten;

5) Een lijst maken van potentiele sponsoren;

6) Activering van het contract.

 

Ad 1) Visie van uw vereniging

Maak een korte presentatie die u kunt gebruiken bij gesprekken met potentiele sponsoren.

Start met de historie van de club en vul dit aan met de kenmerken van de club en wat de club anders maakt dan andere clubs. Wat is de ambitie/doelstelling van de club op korte termijn en waar wil de club naar toe op lange termijn.

 

Denk er ook over na wat het doel is van de sponsorwerving. Gaat het om een project, om materialen of is het een onderdeel van de begroting.

 
2) Wat heeft u als vereniging te bieden

Hierbij moet u denken aan de verschillende doelgroepen die op uw club rondlopen zoals funkeys, jongste jeugd, junioren, ouders, trimmers, scheidsrechters, trainers enz.

Wat maakt deze doelgroepen interessant voor bedrijven. De leden vliegen, eten, doen boodschappen, hebben energielasten, hebben verzekeringen nodig, bankieren enz.

 

Heeft uw club veel senioren op de club, dan kan ondersteuning op het gebied van recruitment iets voor u zijn. Leden zijn interessant voor bedrijven die vacatures open hebben staan.

 

Is uw accommodatie geschikt om aan te bieden als locatie voor sponsoren om een keer te vergaderen in combinatie met een clinic op het veld?

 

Zet tevens op een rijtje welke soorten exposure u als club te bieden heeft.

- Social Media (Check het bereik en indien nodig kijk hoe deze te vergroten)

- Logo op kleding

- Logo op de accommodatie (vlaggen, boarding, goals, dug outs, deuren kleedkamers, bord bij de ingang enz)

- logo/logo’s op het scorebord (gewoon/LED)

- logo op materialen zoals ballen, kratjes, enz.

- banners op de site

- nieuwsbrief leden

 

Belangrijk is met name om geen dingen op te nemen die de club niet kan waarmaken.

 

3) sponsorcommissie

Denk na over personen binnen de club die kunnen ondersteunen bij het werven van sponsoren. Kijk niet naar de tijd die iemand heeft, maar juist naar de kennis en ervaring op dit vlak. Ook is het hebben van een (groot) netwerk interessant voor u als club.  

 

4) Sponsorvormen

Hoe biedt u een en ander aan bij de sponsor.

U kunt er voor kiezen om pakketten te maken waaruit sponsoren kunnen kiezen. Elk pakket heeft bepaalde rechten als onderdeel (denk aan boarding, narrowcasting, mogelijkheid tot nieuwsbrieven, gebruik clubhuis, enz). Los daarvan kunt u er ook voor kiezen om uitingen los te verkopen (logo op scorebord, banner site, narrowcasting, enz)

 

5) Een lijst maken van potentiele sponsoren.

- Wie is er reeds betrokken bij de club, oftewel wie zijn uw leden en waar werken zij. Maak een analyse van uw ledenlijst om meer inzicht te krijgen welke contactpersonen van welke bedrijven bij u op de club rondlopen.

- Kijk naar bedrijven uit de regio die wellicht interesse zouden kunnen hebben in uw vereniging obv de door u gemaakte doelgroepen.

 

U kunt ook onderzoeken of het interessant is om op te trekken met een andere vereniging uit de buurt op het gebied van sponsoring. 

 

6) Activering van het contract

Na ondertekening is het van belang om het partnership te activeren zodat de sponsor na afloop van het contract graag wil verlengen.

Zorg dat u de afspraken ook nakomt (logo plaatsen, events organiseren, enz).

Hou de sponsoren op de hoogte  van wat u doet bij de club en betrek hen bij de leuke en minder leuke dingen van de club. Hou hen op de hoogte van het beleid van de club.

Voor sponsoren is het belangrijk dat ze een aanspreekpunt hebben binnen de club. Spreek met elkaar af wie dit zal zijn. Zorg voor verschillende contactmomenten per jaar en ook een tijdige evaluatie van de gemaakte afspraken.

© 2018 HOCKEY CC

Partners@hockeycc.com

06-26126153